Хууль Төлөв
1.

Монгол Улсын Их Хурлын хяналт, шалгалтын тухай

2.

Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай

3.

Түр хороо байгуулах тухай

4.

Монгол Улсын Их Хурлын гишүүний ёс зүйн дүрмийг шинэчлэн батлах тухай

5.

Монгол Улсад улс төрийн нам үүсэн байгуулагдсаны 100 жилийн ойг тэмдэглэх тухай

6.

Малчин, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлүүлэх тухай

7.

Нөхөн олговор олгох тухай

8.

Коронавируст халдвар /ковид19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай

9.

Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны Дэгийн тухай

10.

Зарим хууль, тогтоолын төсөл буцаах тухай

11.

Монгол Улсын Их Хурлын тухай

12.

Импортын барааны гаалийн албан татварын хувь, хэмжээ батлах тухай

13.

Төрийн аудитын тухай хууль

14.

Эрдэнэсийн сангийн тухай

15.

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай

16.

Эрүүгийн хууль

17.

Итгэлийн зээл олгох тухай

18.

Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

19.

Үндсэн хуулийн асуудлаар ард нийтийн санал асуулга явуулах тухай

20.

Зөвшөөрлийн тухай

21.

Төрийн зарим байгууллагын албан тушаалтны ангилал, зэрэглэлийг тогтоох тухай

22.

Төрийн жинхэнэ албан хаагч болон төрийн албанд нэр дэвшигчийн эрх зөрчигдсөн тухай маргааныг хүлээн авч, хянан шийдвэрлэх журмын тухай

23.

Төрийн өндөр албан тушаалтны зэрэг зиндаа, түүнтэй адилтгах төрийн албан тушаалтны зэрэглэл

24.

Төрийн албаны зөвлөлийн үйл ажиллагааны дүрмийг батлах тухай

25.

Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

26.

Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай

27.

Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай

28.

Ерөнхий боловсролын сургуулийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний тухай

29.

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай

30.

Прокурорын тухай

31.

Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай

32.

Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай

33.

Зөрчлийн тухай

34.

Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай

35.

Иргэний улсын бүртгэлийн тухай

36.

Согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэсэн этгээдийг албадан эрүүлжүүлэх тухай

37.

Улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль

38.

Дотоодын цэргийн тухай

39.

Цагдаагийн албаны тухай

40.

Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай

41.

Хууль тогтоомжийн тухай

42.

Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2020 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэлийн төслийн тухай

43.

Монгол Улсын хилийн тухай

44.

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль

45.

Арбитрын тухай

46.

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай

47.

Хөдлөх эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгийн барьцааны тухай

48.

УИХ-ын 26-р тогтоол

49.

Монгол Улсын урт хугацааны тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал

50.

Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай

51.

Ард нийтийн санал асуулга явуулах тухай

52.

Үндэсний үйлдвэрлэгчдийг дэмжих, ажлын байр нэмэгдүүлэх зарим арга хэмжээний тухай

53.

Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийг боловсронгуй болгох тухай

54.

Төсвийн албаны эрх зүйн байдлын тухай хууль

55.

Статистикийн тухай

56.

Компанийн тухай хууль

57.

Жижиг, дунд үйлдвэрийн тухай хууль

58.

Эхэд урамшуулал олгох тухай хууль

59.

Засгийн газрын үнэт цаас гаргахыг зөвшөөрөх тухай

60.

Монгол мал үндэсний хөтөлбөр батлах тухай