Түр хороо байгуулах тухай

Тогтоолын төсөл (Улаанбаатар хотын хөгжлийн бодлогын асуудал эрхэлсэн Түр хороо байгуулах тухай)
Өргөн барьсан: 2021-05-21
ТББХ:Улаанбаатар хотын хөгжлийн бодлогын Түр хороо байгуулах тогтоолын төслийг хэлэлцэхийг дэмжив