Иргэний нисэхийн тухай

Шинэчилсэн найруулга
Өргөн барьсан: 2023-05-25
Иргэний нисэхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг өргөн мэдүүллээ

Байр суурь

Б.Энхбаяр: Навигацийн орлого бол байгууллагын өмч биш учир олон нийтийн хараа хяналтаас гаргаж болохгүй

УИХ-ын чуулганы өнөөдрийн /2023.06.29/ үдээс хойших нэгдсэн хуралдаанаар Иргэний нисэхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг хи

2023.06.29

Ж.Бат-Эрдэнэ: Агаарын нислэгийн навигацийн орлогыг аюулгүй байдлыг хангах ажилд зарцуулахыг шаардаж байна

УИХ-ын чуулганы өнөөдрийн /2023.06.29/ үдээс хойших нэгдсэн хуралдаанаар Иргэний нисэхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг хи

2023.06.29

Т.Аубакир: Орон нутгийн нисэх буудлын хамгаалалтыг ямар хуулийн этгээд хариуцах вэ?

УИХ-ын чуулганы өнөөдрийн /2023.06.29/ үдээс хойших нэгдсэн хуралдаанаар Иргэний нисэхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг хи

2023.06.29

С.Одонтуяа: Олон улсын конвенцыг зөрчиж болохгүй

УИХ-ын чуулганы өнөөдрийн /2023.06.29/ үдээс хойших нэгдсэн хуралдаанаар Иргэний нисэхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг хи

2023.06.29

Бусад