Жижиг, дунд үйлдвэрийн тухай хууль

Нэмэлт өөрчлөлт (Малчид, малчин өрхийг жижиг дунд үйлдвэрлэгч хэмээн хуульчлах)
Өргөн барьсан: 2013-04-10
Малчин өрхийг дэмжсэн  эдийн засгийн бодлого  үгүйлэгдэж байна

Байр суурь

Жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчдэд санхүүгийн том дэмжлэг хэрэгтэй

Жижиг дунд бизнес эрхлэгчдэд зориулсан хөнгөлөлттэй зээл бага байдаг. Энэ салбарын хөрөнгө оруулалт  санхүүжилтыг нэмэгдүүлэх шаардлагатай байгаа юм. Улсын хэмжээнд 90 545 аж ахуй нэгж үйл ажилла

2013.12.30