Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай

Нэмэлт өөрчлөлт (Алслагдмал орон нутгийн албан татварын хэмжээг бууруулах)
Өргөн барьсан: 2015-11-19
Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг өргөн барив

Байр суурь

Бусад