Нөхөн олговор олгох тухай

Бие даасан хууль
Өргөн барьсан: 2021-01-14
Нөхөн олговор олгох тухай хуулийн төслийг өргөн мэдүүллээ