МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2021.12.18
Харилцаа холбоо, Мэдээллийн технологи

С.Бямбацогт: Нийтийн болон хувь хүний мэдээллийн аюулгүй байдлыг хадгалах, хамгаалах эрхзүйн зохицуулалт бүрдлээ

УИХ-ын гишүүн С.Бямбацогт: 

УИХ-аас баталсан гурван хууль хоорондоо уялдаа холбоотой. Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль, хувь хүний мэдээллийг хамгаалах тухай хууль, цахим гарын үсгийн тухай хууль гэсэн гурван багц хууль юм. 

ШИНЭ МЭДЭЭ