Хүний хөгжил сангийн тухай хуулийн эцсийн найруулгыг сонсов
Улсын их хурлын чуулган 2012.12.14 ны өдрийн хуралдаан
2012.12.18

Хүний хөгжил сангийн тухай хуулийн эцсийн найруулгыг сонсов

Хүний хөгжлийн сангийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн эцсийн найруулгыг УИХ-ын дарга З.Энхболд уншид танилцуулав.

Эцсийн найруулагад С.Бямбацогт гишүүн санал хэлэв.

С.Бямбацогт гишүүний асуултанд Ч.Улаан гишүүн тодруулга өгсөн. Хүний хөгжлийн тухай хуулийн эцсийн найруулагад өөр саналтай гишүүн гараагүй бөгөөд эцсийн найруулгыг сонссонд тооцож баталлаа.

ШИНЭ МЭДЭЭ