http 35

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2021.10.12
Орон нутгийн хөгжил

Ж.Ганбаатар: Баянгол дүүрэгт баригдаж буй автозамын бүтээн байгуулалтыг эрчимжүүлнэ

УИХ-ын гишүүн Ж.Ганбаатар Баянгол дүүргийн автозамын бүтээн байгуулалтын ажилтай танилцсан байна. 

ШИНЭ МЭДЭЭ