http 35

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2021.10.16
Байгаль Орчин, Аялал жуулчлал

"Баянгол" агропаркт 46 байгууллага 3000 мод тарина

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн санаачилсан "Тэрбум мод" тарих хөдөлгөөнд Баянгол дүүрэг нэгдлээ. 

ШИНЭ МЭДЭЭ