2021.12.18

С.Бямбацогт: Нийтийн болон хувь хүний мэдээллийн аюулгүй байдлыг хадгалах, хамгаалах эрхзүйн зохицуулалт бүрдлээ

УИХ-ын гишүүн С.Бямбацогт: 

УИХ-аас баталсан гурван хууль хоорондоо уялдаа холбоотой. Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль, хувь хүний мэдээллийг хамгаалах тухай хууль, цахим гарын үсгийн тухай хууль гэсэн гурван багц хууль юм.