http 110

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2020.11.12
Эдийн засаг, Худалдаа

О.Цогтгэрэл: Монгол Улсын эдийн засаг бодит байдал дээр дампуурлын ирмэг дээр байна

О.Цогтгэрэл: Аливаа мөнгөтэй холбоотой зүйлд өгөөж гэж нэг ойлголт байдаг. Жишээ нь бизнесийн байгууллага үр ашгаа өгөөжөөр тодорхойлдог. Улсын төсөвт өгөөж гэх зүйлийг урд өмнө нь, одоо ч ярьдаггүй. Өмнө нь байсан зүйл яг хэвээрээ маргааш болон ирээдүйд үргэлжилж байна. Үр ашгаа өгөх төсөв болж чадсангүй. 

ШИНЭ МЭДЭЭ