УИХ-ын гишүүд
2017.04.28
Хууль, эрх зүй

Засгийн газар зөрчилтэй, зөрчлийн хуулийг татаж авч магадгүй

Зөрчлийн тухай хуулийн төсөл өмнөх хуулийн төслөөс тэр ондоо болсон. УИХ-ын өөр өөрсдийн өнгө үзэмжээр олон төрлийн өөрчилт хийсэн нь хуулийн төслийг татан авахад хүргэж байна.

220 хуулиар зөрчлийг тодорхойлдог байсныг нэгтгэх зорилгоор зөрчлийн тухай хуулийн төслийг санаачилсан. олон хуулиар зөрчлийг зохицуулах нь давхардал бий болгодог хяналт шалгалтыг хавтгайруулдаг асуудал байсан. Эдгээр дутагдлыг засах хууль эцэст нь ардчилсан орны иргэний язгуур эрхийг хаан боогдуулах хууль боллоо гэж сөрөг хүчин тайлбарлаж байна.

ШИНЭ МЭДЭЭ