Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль

Нэмэлт өөрчлөлт (Төрд үүсэн буй өгөгдлийг ашиглан борлуулах)
Өргөн барьсан: 2021-01-26
УИХ-ын гишүүн О.Цогтгэрэл санаачилсан хуулийн төслөө өргөн барилаа

Байр суурь

Бусад