МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

Намтар

Боловсрол

Сургуулийн нэр Хаана Зэрэг
1 Тэс сумын 10 жилийн дунд сургууль Увс аймаг
2 ТИС-ийн Компьютерын техник менежментийн сургууль Монгол
3 Удирдлагын академи Монгол Докторант

Ажил

Хаана Албан тушаал
1 ТЭСО ХХК Захирал
2 Монгол Улсын Засгийн газар Монгол Улсын Ерөнхий сайдын зөвлөх
3 Ардчилсан Нам Увс аймгийн Ардчилсан Намын дарга
4 ТЭСО корпораци Ерөнхийлөгч
5 Монгол Улсын Их Хурал Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн