МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

Баруун бүсийн оношлогоо, эмчилгээний төвийн өргөтгөлийг барих, эмч ажилтнуудыг сургаж, мэргэшүүлэх ажлын явцын талаар асуулга тавилаа
2021.04.23
Эрүүл мэнд

Баруун бүсийн оношлогоо, эмчилгээний төвийн өргөтгөлийг барих, эмч ажилтнуудыг сургаж, мэргэшүүлэх ажлын явцын талаар асуулга тавилаа

Улсын Их Хурлын гишүүн С.Бямбацогтоос Эрүүл мэндийн сайд С.Энхболдод хандан “Эрүүл мэндийн салбарын хууль тогтоомжийн хэрэгжилт болон Ховд аймагт Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжих Баруун бүсийн оношлогоо, эмчилгээний төвийн өргөтгөлийг барих, эмч ажилтнуудыг сургаж, мэргэшүүлэх ажлын явцын талаар” тавьсан асуулга.

ШИНЭ МЭДЭЭ