2024.02.14
Зам, Тээвэр

С.Бямбацогт: МИАТ 8 аймагт нислэг үйлдэж байна

“3+...” хэлэлцүүлэг нэвтрүүлгээр ЗТХ-ийн сайд С.Бямбацогт орлцлоо.

ШИНЭ МЭДЭЭ