МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

Галт тэрэгний хөдөлгөөн зохицуулалтын нэгдсэн төвд ажиллав
2022.11.02
Зам, Тээвэр

Галт тэрэгний хөдөлгөөн зохицуулалтын нэгдсэн төвд ажиллав

Галт тэрэгний хөдөлгөөн зохицуулалтын нэгдсэн төв нь төмөр замын салбарын уураг тархи нь байх ёстой.

Бид төмөр замаа барихад түлхүү анхаараад дээгүүр нь явах тээвэр зохион байгуулалт, төмөр замын аюулгүй ажиллагааг орхигдуулсан алдаа байна.

Энэ байдлыг засах, Төмөр замын тээврийн хуульд нарийвчлан тусгахыг зорьж байна.

ШИНЭ МЭДЭЭ