МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2022.03.18
Орон нутгийн хөгжил

Ховд аймгийн нутгаас эртний амьтны өндөг олджээ

Ховд аймгийн нутгаас эртний амьтны өндөг олджээ.

ШИНЭ МЭДЭЭ