МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2021.10.12
Хууль, эрх зүй

УИХ шүүхийн сахилгын хороо болон ШЕЗ-ийн гишүүдийг нээлттэй сонсгол хийж шалгаруулна

УИХ-ын гишүүн С.Бямбацогт: 

Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн хүрээнд шүүхийн хуулийг баталсан. Зорилго нь нэр хүнд нь унасан шүүхийг яаж шудрага болгох вэ? Хэрхэн бие даасан болгох вэ? Шүүгчийг яаж хараат бусаар үйл ажиллагаагаа явуулдаг болгох вэ? гэсэн зорилго агуулсан. 

ШИНЭ МЭДЭЭ