http 3

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2021.10.09
Эдийн засаг, Худалдаа

Одоо ажиллаж байгаа агентлагуудын статусыг нэмж, яам болгоно

УИХ-ын гишүүн С.Бямбацогт: 

2019 онд үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг хийсэн. Ингэхдээ Монгол Улсын өнгөрсөн 30 жилийн хөгжлийн түүх, алдаа, оноо, сургамж дээр үндэслэн үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг оруулсан. 

ШИНЭ МЭДЭЭ