2018.10.22
Хүн ам, Нийгмийн хамгаалал, Хөдөлмөр

Хүүхдийн мөнгийг 100 хувь олгох саналыг УИХ-ын 11 гишүүн гаргалаа

Хүүхдийн мөнгийг нийт хүүхдийн 60 хувь олгож байсан. Өнгөрсөн 4-р сараас эхлэн 80 хувь олгохоор болсон байна. УИХ-ын зарим гишүүд боломжтой айлын хүүхдүүд хүүхдийн мөнгө шаардлагагүй гэж үзэж байна.

ШИНЭ МЭДЭЭ